Resultat | Arbetsform | Tjänster | Teamet | Kontakt


Resultat.

Den investeringskostnad ett engagemang av JSAB innebär ska betala sig. En kort återbetalningstid är förstås värdefullt för dig som kund, men även för oss. Värdet på våra tjänster ska vara stort för ditt företag, betydligt större än kostnaden. Då får våra kunder valuta för pengarna och vi får nöjda kunder som också blir goda ambassadörer för vår leverans och dess nyttoeffekter.

Även fast flertalet resultat är kvalitativa går de att översätta till kvantitativa mått. Här följer några av de vanligaste resultaten av vårt arbete:

- Lägre säljkostnader
- Ökad försäljning
- Större marknadskraft
- Förbättrad positionering
- Mer motiverade medarbetare
- Förbättrade förmågor och högre prestation
- Stärkt varumärke
- Ökad värde på kundens verksamhet
- Reduktion av rekryteringskostnader
- …och skrämda konkurrenter.