Resultat | Arbetsform | Tjänster | Teamet | Kontakt


Teamet.

Du får tillgång till de resurser som uppgiften kräver. Vi har ingen fast standarduppställning. Ett stort nätverk kombinerat med kännedom om de olika medlemmarna i nätverket, är din garanti för en bra lösning.

Vi lyssnar in din behovsbild och formar teamet därefter. Strävan är minimal overhead och maximal effekt i leveransen till dig.

Teamets storlek och kompetens kan varieras obegränsat över tiden för att harmonisera ett varierande resursbehov hos kunden.

I nuläget består teamet av ca 20 engagerade och erfarna personer inom marknadsföring, kommunikation och information.