Resultat | Arbetsform | Tjänster | Teamet | Kontakt


Tjänster.

Vår tjänsteleverans är baserad på kunskap, erfarenhet, kreativitet och engagemang. Ingen frågeställning är exakt den andra lik. Vi måste kunna orkestrera en mix av möjliga ”paket”. Det kräver förmåga att organisera, driva och se målet klart. Och framförallt att kunna lyssna till kundens behov och att hitta en lösning som passar. Och som ger önskade resultat!

Exempel på tjänster:

- Analys och strategi
- Budskapsträning & argumentationsteknik
- Budskapsträning/ Medieträning
- Evenemang, relaterade till kommunikationsinsatser
- Innehåll & text för Internet/ intranet
- Intern kommunikation
- Kriskommunikation
- Medierelationer
- Omvärldsbevakning
- Opinionsbildning
- Presentationsmaterial
- Produktion av uppdragsböcker
- Strategisk rådgivning, bollplank & kommunikationsstrategi
- Talskrivning
- VD konsultation/rådgivning